Samostatné skupiny

Celkový počet miest pri vykonávaní pobytových opatrení v Centre je 40, a to v štyroch samostatne usporiadaných skupinách/samostatných skupinách. V budove Centra na Škultétyho 246/9, Bošany je 20 miest a v budove Centra na Podjavorinskej 270/8, Bošany je 20 miest.

Budova Centra na ulici Škultétyho 246/9, je vo vlastníctve Orchidea, n. o. Jedná sa o dvojpodlažnú a podpivničenú budovu, ku ktorej prináleží dvor. V priestore budovy sú situované dve samostatne usporiadané skupiny/samostatné skupiny. Prvá samostatná skupina (s kapacitou 10 miest) je umiestnená na prvom poschodí a má samostatný vchod zo spoločného schodiska budovy. Druhá samostatná skupina (s kapacitou 10 miest) je situovaná na prízemí budovy, taktiež so samostatným vchodom zo spoločného schodiska budovy. Súčasťou pozemku, na ktorom je budova Centra je aj nádvorie, na ktorom je menšia okrasná záhrada a dvor, na ktorom je priestor pre vonkajšie sedenie a aktivity s deťmi. Sezónne je k dispozícii aj priestor na záhradku, v ktorej si deti môžu osvojovať zručnosti pri pestovateľských aktivitách. V pivničných priestoroch sú situované technické miestnosti. Budova je napojená na všetky inžinierske siete a vykurovanie je zabezpečené kondenzačným kotlom, pripojeným na ústredné kúrenie.

Budova Centra na ulici Podjavorinskej 270/8, je vo vlastníctve Orchidea, n. o. Jedná sa o dvojpodlažnú a podpivničenú budovu, ku ktorej prináleží dvor. V priestore budovy sú situované dve samostatne usporiadané skupiny/samostatné skupiny. Tretia samostatná skupina (s kapacitou 10 miest) je umiestnená na prízemí a má samostatný vchod zo spoločného schodiska budovy. Štvrtá samostatná skupina (s kapacitou 10 miest) je situovaná na poschodí budovy, taktiež so samostatným vchodom zo spoločného schodiska budovy. Súčasťou pozemku, na ktorom je budova Centra je aj nádvorie, na ktorom je menšia okrasná záhrada a dvor na ktorom je priestor pre vonkajšie sedenie a aktivity s deťmi. Sezónne je k dispozícii aj priestor na záhradku, v ktorej si deti môžu osvojovať zručnosti pri pestovateľských aktivitách. V tejto budove Centra je umiestnená aj administratívna časť, ktorá slúži pre odborný tím Centra a administratívu. Tieto priestory sú stavebne odčlenené od samostatných skupín a majú samostatný vchod. V priestoroch sa nachádza kancelária pre sociálnych pracovníkov a psychológov, špeciálnych pedagógov, zodpovedných zástupcov a nachádza sa tu aj kancelária prvého kontaktu. Všetky administratívne priestory / kancelárie sú zariadené kancelárskym nábytkom, uzamykateľnými skriňami na spisy a sú vybavené kancelárskou technikou. V pivničných priestoroch sú situované technické miestnosti. Budova je napojená na všetky inžinierske siete a vykurovanie je zabezpečené kondenzačným kotlom, pripojeným na ústredné kúrenie.

Pri ubytovávaní detí na izby rešpektujeme súrodenecké väzby a ak to kapacity umožňujú, zohľadňujeme aj požiadavky detí na ubytovanie v jednotlivých izbách v skupine. Deti sú na izby ubytovávané tak, aby nedošlo k premiešaniu dievčat a chlapcov (ak nejde o súrodeneckú skupinu).