Úvod

Vitajte na stránkach Centra pre deti a rodiny Orchidea, n. o.  (ďalej len Centrum):

Chceme Vás informovať o našom Centre, ktoré vzniklo na základe novej platnej legislatívy pre zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dvoma formami, a to pobytovou formou (výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie, dobrovoľný pobyt a ústavná starostlivosť pre maloleté deti) v Trenčianskom kraji a terénnou a ambulantnou formou pre deti a rodiny v mestách Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Bratislava.

Od 01.01.2019 táto zmena priniesla stavebné úpravy nášho centra, vznikli 4 samostatné skupiny (k augustu 2020 už ukončené), pričom každá skupina môže realizovať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, v počte 10 miest na každú samostatnú skupinu. S realizáciou opatrení v našom CDR súvisí aj súvisí prijímanie kvalifikovaných odborných zamestnancov – pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálnych pedagógov a pod.

Vítaní sú u nás všetci tí, ktorí na základe požadovaného vzdelania cítia svoje uplatnenie v oblasti, či už v našej pobytovej forme alebo terénnej a ambulantnej forme v jednotlivých pobočkách nášho centra pre deti a rodiny.

Program centra pre deti a rodiny Orchidea

04

Počet voľných pracovných miest v Centre